Vahdettin İnce
  07-05-2017 17:38:00

Özgürlük Hangi Baharda Gelecek?

Geçen yüzyılın seksenli yıllarının başlarından itibaren “Bu din nasıl rabbani ise hareket metodu da rabbanidir” sözü İslami gençlik üzerinde derin bir etki bırakmıştı.

 

Aslında bu sözün altında batı değerlerine, demokrasi, parti gibi batılı kavram ve kurumlara bir itiraz yatıyordu. İslam aleminin genelini göz önünde bulundurursak bu itirazdan hareket eden gençlerin bugün batılı kavram ve kurumları tasfiye etmek şöyle dursun adeta bir alev topu gibi İslami kavram ve kurumları küle döndüren bir şiddetin öznesi haline geldiklerini derin bir hüzünle görüyoruz. Bugünkü pratikten net bir mesaj çıkıyor: Şiddete bulaşan kaybeder, dünyanın en yüksek, en onurlu değerlerini savunuyor olsa da.

 

Hz. Musa’nın kıssasını bilmeyen yoktur herhalde. Kur’an-ı Kerim’de uzun uzun anlatılır.  Ben burada o kıssadan bir bölümü, daha doğrusu Hz. Musa’nın halkını özgürleştirirken izlediği hareket metodunu dikkatlerinize sunacağım. Geçenlerde Van’da üniversite gençleriyle gerçekleştirdiğimiz bir sohbet toplantısında bir kez daha kıssanın bu bölümünün anlatılmasının bir zorunluluk olduğunu anladım çünkü.

 

Firavunların egemen olduğu Mısır’da İsrailoğullarına karşı korkunç bir zulüm uygulanmaktadır. Hem etnik aidiyetlerinden hem de dini inançlarından dolayı hakim unsur Kıptilerden farklı oldukları için görmedikleri işkence yoktur.

 

Sonunda Firavun İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürmeye ve kız çocuklarını da sağ bırakmaya karar verir (Kur’an’da bu olay anlatılırken kız çocuklarının sağ bırakılması anlamında “hayat” kökünden türemiş “istihya” fiili kullanılır. Bazı müfessirler bu fiilin “haya” kökünden türemiş olduğunu dolayısıyla kız çocuklarını hayasızlaştırma anlamına geldiğini söylemişlerdir).

Böyle yapmakla İsrailoğullarının soyunu kurutacağını, böylece bu beladan kurtulacağını düşünür. Hemen uygulama başlatılır.  Bütün hamile kadınlar gözetim altında tutulur ve bebek doğar doğmaz erkekse öldürülürdü. Kız ise ileride Kıptilerin süfli emellerini tatmin etmesi için hayasızlaştırılmak üzere hayatta bırakılırdı. O karardan sonra doğan çocuklardan biri de Hz. Musa’dır. Firavun’un askerleri görüp öldürmesinler diye annesi tarafından Nil nehrine bir sepet içinde bırakılır.  Ve Musa’nın Firavun’un sarayında yetiştirilmesi süreci başlar.

 

Gün gelir genç Musa hem soydaşı hem de dindaşı olan İsrailoğullarına  karşı uygulanan bu işkencelerden rahatsız olur ve sarayı terk eder (Çünkü Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi Hz. Musa Firavunun sarayında öz annesi tarafından emzirilir ve belli bir yaşa kadar büyütülür. Dolayısıyla hem soyundan hem de İsrailoğullarının tevhid inancından haberdardır).

 

İlk gün bir sahne ile karşılaşır. Bir Kıpti ile bir İsrailli kavga etmektedir. Musa’nın deyim yerinde ise hem kendi konumunun hem de halkının içinde bulunduğu durumun bilincine varması sürecinde zihninde yer eden algı devreye girer ve sorgusuz sualsiz, haklı haksız ayırımı yapmadan hemen Kıpti adama bir yumruk vurarak adamı öldürür. İkinci gün de benzer bir sahne ile karşılaşır, yine aynı şiddet esaslı tepkiyi koymak üzere iken uyarılar üzerine tuttuğu yolun yanlışlığını fark eder ve korku içinde şehri terk ederek çöle kaçar. Yıllarca Şuayb peygamberin yanında derinlik kazanacağı, sabrı öğreneceği, en önemlisi önceden belirlenmiş algılarla eşyanın, hayatın ve insanların anlaşılamayacağını bileceği bir süreç başlar. Hele Hz. Musa’nın Kur’an’ın ifadesiyle “Salih Kul” ile çıktığı bir seyahat vardır ki tam anlamıyla bir “gördüğün hiçbir şey gördüğünden ibaret değildir” dersidir.

 

Mısır’a geri dönerken aslında Musa’nın ilk bilincinde herhangi bir değişiklik yoktur, fakat yöntem, dil ve söylem tamamen değişmiştir. Dersini almıştır.  Peygamber olarak görevlendirilirken Firavun’a karşı yumuşak davranmasının tavsiye edilmesi de bu yeni sürecin temel özelliğine yönelik bir işarettir.  Neticede ilahi gözetim altında edindiği bu derinlik, teenni, sabır ve irfan sayesinde hem halkını Firavun rejiminden kurtarır, hem de halkının özgürleşmesinin önündeki her türlü engeli bertaraf eder; denizi yarar, kayadan su fışkırtır.

 

Dediğim gibi bir süre önce Van’a yaptığım bir seyahatte Üniversite öğrencileriyle buluştuğumuz bir sohbet ortamında, gençlerin gerek Kürt meselesiyle gerekse dini meselelerle ilgili sorunlarını dile getirirken söylemlerine hakim olan şiddeti fark edince (art niyetli, ikna kabiliyeti yüksek biri istese bu çocuklardan bir kaçını kısa sürede dağa çıkmaya ya da canlı bomba olmaya ikna eder diye düşündüm) onlara  bu kıssayı anlattım. 

 

Kişisel, kavmi veya dini durumunuzla ilgili olarak doğru bir bilince varmış olabilirsiniz, ama Hz. Musa’nın başta yaptığı gibi söylem ve eylemde şiddet esaslı bir dil ve yöntem benimserseniz kesinlikle çözümü geciktirirsiniz, hatta imkansız hale getirirsiniz. Ama irfanla yoğrulmuş, sabır ve teenniyi esas alan bir diliniz ve eylem tarzınız olursa amacınızın önündeki engel taş olsa çatlar, deniz olsa yarılır, dedim.

Hakikaten “bu din rabbani olduğu gibi hareket metodu da rabbanidir”, ama bugün İslam dünyasını yakıp yıkanlar, İslami değerleri tahrip edenler, İslam’ın evlatlarının batılı Firavunlar tarafından Suriye, Irak, Yemen, Libya…tuzaklarında boğazlanmasına, kızlarının batılı değerlerle “hayasızlaştırılmasına” sebep olanlar, dillerinden düşürmedikleri yüksek değerlere rağmen bu dinden ve bu dinin rabbani hareket metodundan fersah fersah uzaktırlar.

 

Özgürlük de bu “Arap Baharında” değil, bir başka bahara kalıyor haliyle. 

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI